Életadó televizió Életadó Televízió
Az igaz és tartalmas életre hívó televízió honlapja
 
A boldogság törvénye
 
A legszebb vonások
 
Aktuális
 
Bemutatás
 
Bibliamagyarázat
 
Életmód
 
Interjú
 
Irodalom
 
Ismeretterjesztés
 
Képzőművészet
 
Koncert
 
Látók, szóljatok!
 
Természetfilm
 
Zene és Biblia
 
Szeretettel köszöntjük kedves Nézőinket és Hallgatóinkat!
Az Interneten Életadó TV névvel bibliai műsorokat összeállító és továbbító internetes televízió jelentkezik. Célunk az, hogy a Biblia iránt érdeklődők számára megfelelő tájékoztatást nyújtsunk a Könyvek könyvével kapcsolatos valamennyi kérdésről. Műsorszerkezetünk tartalmaz tehát a Biblia belső összefüggéseivel kapcsolatos adásokat, de a Biblia és az erkölcs, az életmód, a művészetek és a tudomány összefüggéseit tartalmazóakat is. Az egyes műsorblokkokat havi rendszerességgel kívánjuk megjelentetni, természetesen, ez gyakoribbá is válhat, ha erre lehetőségeink adottak lesznek. Az egyes műsorokkal kapcsolatos kérdéseket a kedves nézők és hallgatók e-mailen juttathatják el hozzánk. A kapcsolatteremtés további eszközeként tervünkben áll - egyelőre szintén havi rendszerességgel megjelenő - műsorújságot is eljuttatni a közintézményekhez és az egyes érdeklődőkhöz. A 2006. szeptember közepén kezdetét vevő vállalkozásunkhoz jó vételt és eredményes gondolkozást kíván az Oltalom Alapítvány, mely e vállalkozás létrejöttét elősegítette. Akiknek tetszését megnyerik műsoraink, az Alapítványnak felajánlott 1 %-kal (adószámunk: 19179485-1-13), valamint egyéb adományaikkal (bankszámlaszám: 65700086-10116182) járulhatnak hozzá az adások folyamatosságához és kiteljesedéséhez. Szintén céljaink között szerepel az egyes műsorblokkokban található, azonos tematikájú műsorok DVD-n való megjelentetése is, melyekről - továbbá könyv- és kazetta-, valamint mp3-kínálatunkról - további felvilágosításokat az ország különböző területein található Biblia-házainkban, és ezek honlapjain nyerhetnek.
MŰSORSZERKEZET

Bibliai tanítások és rendszerük
(egyes bibliai igék, történetek és témák kifejtése, gondolatok és eszmék összefüggése más vallásokkal és filozófiákkal)

Bibliai erkölcs és antropológia
(más erkölcsi alapelvekkel való összefüggéseik és különbözőségeik)

Bibliai életmód
(a helyes életmód alapelvei, betegségmegelőzés, gyógyítás és orvoslás)

Bibliai bevezetéstan
(a kanonizáció, szövegépség, ihletés, magyarázat, fordítások és hatástörténet kérdései)

A Biblia és a tudományok kapcsolata
(csillagászat, matematika, fizika, kémia, biológia, fiziológia, pszichológia, régészet, történettudomány, filozófia, irodalomtudomány és más szellemtudományok)

A Biblia és a művészetek
(építészet, szobrászat, festészet, iparművészet, zeneművészet és irodalom)

Bibliai próféciák
(a predesztináció, a vázlat- és pillanatkép próféciák, szimbólumok, összefüggés a krizeológiával és a futurológiával, valamint egyéb kultúrmorfológiai irányzatokkal a szellemtörténettől a strukuralizmusig

A gyakorlati keresztény élet kérdése
(megtérés, megszentelődés, a hit általi megigazulás és a Krisztus-követés kérdései)

 
Kérdések felvetése és megválaszolása e-mailen és fórumunkon keresztül lesz elérhető
 
A www.eletadotv.hu-t fenntartja és támogatja:
 
az Oltalom Alapítvány
2011 Budakalász, Holló u. 33.
1068 Budapest, Benczúr u. 9.
(tel: 06-1/343-3333)
adószám: 19179485-1-13
bankszámlaszám:
65700086-10116182